Формати и цени:

✩ Индивидуална консултация: 30 лв. на час
 • По подразбиране се провежда по телефона, а с допълнителна уговорка — и онлайн, в аудио или видео формат.
 • Обичайно продължава един час, като при необходимост може да се удължи.
 • В София са възможни срещи на живо с доплащане 10 лв. на сесия.
 • Първичната консултация е безплатна и се провежда по телефона.
✩ Пакет консултации с обща продължителност четири часа: 100 лв.
 • Валидността на пакета е пет седмици, като в рамките на този период няма ограничение на честотата и продължителността на сесиите.
 • В София са възможни срещи на живо с доплащане 10 лв. на сесия.
✩ Групова консултация: 20 лв. на участник
 • Провежда се онлайн, в аудио или видео формат според предварителната уговорка.
 • Продължителността на сесията по подразбиране е два астрономически часа.
 • Състои се при трима до петима записани с цел да обърнем индивидуално внимание на всеки участник.
✩ Какао сесия: 30 лв. на участник
 • Какао сесията се осъществява при минимум петима записани и с една седмица предизвестие за подготовка и организационна работа.
 • Провежда се само на живо, в подходящо за целта помещение.
 • За сесии извън София, моля, свържете с мен и ще обсъдим възможностите.
✩ Съ-участие в споделени събития: по договаряне
 • Приветствам съвместна дейност от всякакъв характер, доколкото е ориентирана по пътя ни към себе си.
 • Свържете с мен и ще открием как се допълваме, както и по какъв начин можем да сме си взаимно полезни.

Методи за плащане:

✩ Revolut:

@ana6n7v

✩ ePay:

Еднократна консултация
Пакет от четири консултации

✩ PayPal:

при поискване

Поздрав най-сърдечен,